FAQ om "Corona-jobbank"

Tilbage til forsiden

Spørgsmål og svar om Corona-assistance

Vi får rigtig mange spørgsmål om, hvem der kan tilbyde deres hjælp som Corona-assistance.

Som udgangspunkt søger vi efter uddannet sundhedsfagligt personale, pædagogisk uddannet personale samt personer under uddannelse inden de sundhedsfaglige/pædagogiske områder.

Nedenfor har vi samlet nogle af de oftest stillede spørgsmål. Listen bliver løbende opdateret.

Generelle spørgsmål

Jeg er uddannet social- og sundhedsassistent og er allerede registreret i jobbanken til hospitalerne. Kan jeg ansøge til begge jobbanker?
Ja, du er velkommen til at ansøge begge steder. Så vil tiden vise, hvor og hvornår der evt. bliver brug for din hjælp.

Hvad gør jeg, hvis jeg allerede er tilkoblet som vikar på et hospital?
Vi bruger først og fremmest vores egne medarbejdere, vikarer og dernæst fra denne pulje. Hvis du allerede er registret hos Vikarservice Region Nordjylland, kan du, hvis du ønsker det, tilrette dine oplysninger i AXP.

Er der et minimumsniveau for studerende i forhold til semester?
Vi har ikke lagt os fast på, hvor langt du skal være i dit studie. Skriv hvor langt du er under ”erfaringer” i forbindelse med din tilmelding, så vurderer vi behovet løbende.

Hvad skriver jeg i ønsket timetal, hvis jeg ikke kender mine muligheder i fremtiden?
Du skal bare skrive dine forventninger til det antal timer, du tror, du kan varetage. Det konkrete timetal aftales efterfølgende.

Jeg vil gerne arbejde ulønnet og som frivillig. Er det en mulighed?
Lige nu søger vi ekstra personale til overenskomstmæssig løn. Hvis der senere kommer opgaver, der retter sig mod frivillige, så bliver det efterspurgt særskilt.

Spørgsmål til det sundhedsfaglige område

Jeg er medicinstuderende. Kan I bruge mig?
Ja, vi hører gerne fra medicinstuderende på alle semestre.

Kan I bruge en udenlandsk læge, der endnu ikke har autorisation?
Hvis du er studerende og kan dokumentere dit uddannelsesophold, så er du meget velkommen til at søge.  Som færdiguddannet udenlandsk læge skal du have autorisationsnummer samt arbejdstilladelse.

Kan I bruge andre sundhedsfaglige?
Alle er velkomne til at ansøge – du kan anvende kategorien 'anden sundhedsfaglig uddannelse' og beskrive din uddannelse tydeligt i ansøgningsfeltet, så sørger vi for, at du kommer i den nøjagtige kategori.

Skal I bruge SSA-elever eller SOSU-elever?
Ja, du er meget velkommen til at søge. Der er en særlig knap til SSA-elever, og ellers bruger du ”anden sundhedsfaglig uddannelse”.

Kan I bruge andre sundhedsfaglige studerende – fx jordemoder-, bioanalytiker- eller radiografstuderende?
Alle med en sundhedsfaglig uddannelse er velkomne til at ansøge – du kan anvende kategorien ”anden sundhedsfaglig uddannelse”. Her kan du skrive hvor langt du er i dit studie.

Mangler I sanitetspersonale fra forsvaret?
Ja, du må gerne tilmelde dig under ”anden sundhedsfaglig uddannelse”.

Tilbyd din arbejdskraft til det sundhedsfaglige område

Spørgsmål til det socialpædagogiske område

Jeg har ikke arbejdet inden for det socialpædagogiske område i flere år, kan I bruge mig?
Ja, vi har brug for alle med relevant erfaring og uddannelse inden for det socialpædagogiske område.

Kan min hjælp også bruges, hvis jeg ikke har en social – eller sundhedsfaglig uddannelse, men har erfaring indenfor socialområdet?
Ja, hvis du fx har arbejdet som pædagogmedhjælper inden for socialområdet, men fx ikke har en PAU, så hører vi også gerne fra dig.

Hvilke opgaver kan en pædagog få?
Pædagoger kommer til at arbejde med opgaver på institutioner i socialområdet.

Tilbyd din arbejdskraft til det socialpædagogiske område
Region Nordjylland
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Ø
Tlf.: 97 64 80 00
Mail: region@rn.dk
Powered by Emply